สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด


แจ้งเรื่องติดตามยอดการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี ที่สหกรณ์ฯไม่สามารถหาที่มาได้(ผู้โอนเงินเข้าไม่ได้โทรแจ้งสหกรณ์ฯ)

วันที่ 04/07/62 จำนวนเงินที่โอนมา 6,450.00 บาท

วันที่ 10/10/62 จำนวนเงินที่โอนมา 1,200.00 บาท

หากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นของสมาชิกท่านใด โปรดนำหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป
หากสมาชิกโอนเงินแล้วไม่ได้แจ้งการโอนให้ฝ่ายจัดการทราบอาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้


หนังสือชี้แจงจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมาตุลี
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลล่าช้า


ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินสามัญ และเงินสามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก!!


ประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 พร้อมใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


สหกรณ์ฯ หยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 1 พิเศษ 2 และพิเศษ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!