สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

 


เรียนสมาชิกเพื่อทราบเนื่องจากมีรายการโอนเงินมาเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จำนวน 1 รายการ ที่ไม่มีสมาชิกแจ้งการโอนทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมให้กับสมาชิกได้ คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายสหกรณ์” คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เชิญชวนสมาชิกทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์


รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ประจำปี2561     ติดต่อรับเงินได้ที่สหกรณ์ฯ  เท่านั้น!!!!


ประกาศชื่อ