สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด


แจ้งเรื่องติดตามยอดการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี ที่สหกรณ์ฯไม่สามารถหาที่มาได้(ผู้โอนเงินเข้าไม่ได้โทรแจ้งสหกรณ์ฯ)

วันที่ 04/07/62 จำนวนเงินที่โอนมา 6,450.00 บาท

หากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นของสมาชิกท่านใด โปรดนำหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป
หากสมาชิกโอนเงินแล้วไม่ได้แจ้งการโอนให้ฝ่ายจัดการทราบอาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้


ประกาศข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศเชิญสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก!!


ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 พร้อมใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


สหกรณ์ฯ หยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 1 พิเศษ 2 และพิเศษ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจกิจการขั้นพื้นฐานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!