แจ้งยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจฯ ขอแจ้งยกเลิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หากมีกำหนดการประชุมวันใด จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง