ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ อบรมและศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ อบรมและศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัคร คลิ๊ก!!