ตรวจสอบรายชื่อกับโต๊ะลงทะเบียนเลือกตั้ง วันงานประชุมใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าอยู่โต๊ะลงทะเบียนที่เท่าไรได้จากไฟล์ โดยการโหลดไฟล์และเปิดไฟล์ด้วยApp อ่านไฟล์ PDF เมื่อเปิดไฟล์ สามารถกดค้นหาชื่อ หรือ เลขสมาชิกโดยการกด Ctrl+f เพื่อเปิดช่องค้นหา (ใน pc) หรือกดรูปแว่นขยาย แล้วพิมพ์ชื่อ หรือ เลขสมาชิกที่ต้องการค้นหา/