ออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.000% ต่อปี

เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ครั้งต่อไปฝากเท่าใดก็ได้ ฝากได้ทุกวัน แต่ถอนได้ 1 ครั้ง ต่อเดือนถ้าถอนครั้งที่  2 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเงินยอดคงเหลือในบัญขีต้องมีไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

บริการเงินฝาก