ออมทรัพย์รายเดือน

เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน 2 ปี 2.750 % ต่อปี

                    เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน เป็นระยะเวลา 24 งวด (2 ปี) ห้ามถอนก่อน จนกว่าจะครบกำหนด 24 งวด (2 ปี) ถ้าถอนก่อนกำหนด คิดดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และ เสียภาษีของยอดดอกเบี้ย 15%
                    ดอกเบี้ยจะคิดให้ครั้งเดียว คือ วันที่เปิดบัญชีฝาก พร้อมปิดบัญชี ในวันเดียวกัน เช่น เปิดบัญชี 12/10/58 ดอกเบี้ยจะเข้าวันที่ 12/10/60 พร้อมปิดบัญชี เป็นต้น (ถ้าตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้เลื่อนเป็นวันจันทร์)

บริการเงินฝาก