ออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.250 % ต่อปี

เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท ฝาก – ถอนได้ทุกวัน ครั้งต่อไปฝากเท่าใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท และเงินยอดคงเหลือในบัญชีต้องมีไม่น้อยกว่า 100 บาท

บริการเงินฝาก