ประกาศชื่อสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศชื่อสมาชิกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 2 ในวันที่ 13-14 ก.ค. 2562

ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม คลิ๊ก!!

รายละเอียดกำหนดการในโครงการ คลิ๊ก!!