ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-12.00น และ 13.00น.-16.30น.