ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ. วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปทัศนศึกษาตามโครงการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ จำนวน 80 คน โดยจัดทัศนศึกษา ณ. วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 (เดินทางวันที่ 5 ต.ค. พ.ศ.2561)

รายละเอียดโปรแกรมวัดท่าตอน

หมายเหตุ รายชื่อนี้คือผู้ที่ยืนยันตอบรับโครงการเรียบร้อยแล้ว

ดูและค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์