ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกประจำปี 2562

เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายสหกรณ์” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

download รายละเอียด คลิ๊ก!!!

download กำหนดการและใบสมัคร คลิ๊ก!!!