ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกประจำปี 2562

เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายสหกรณ์” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562 รุ่นที่ 1 รายละเอียด คลิ๊ก!!!


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562 รุ่นที่ 2 รายละเอียด คลิ๊ก!!!

กำหนดการอบรมกฏหมาย คลิ๊ก!!!