รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยการคลิ๊กบรรทัดที่ท่านต้องการตรวจสอบได้เลยค่ะ

รางวัลที่สมาชิกทุกท่านมีสิทธิได้รับ 1,000 บาท จำนวน 160 รางวัล
รางวัลที่สมาชิกทุกท่านมีสิทธิได้รับจาก บ.ไทยสมุทรฯ 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
รางวัลผู้ไม่อยู่ในห้องประชุม 1,000 บาท จำนวน 15 รางวัล
รางวัลสมาชิกทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ 500 บาท จำนวน 80 รางวัล