แจ้งเรื่องการโอนเงินไม่ทราบที่มา

เรียนสมาชิกเพื่อทราบ

เนื่องจากมีรายการโอนเงินมาเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จำนวน 1 รายการ ที่ไม่มีสมาชิกแจ้งการโอนทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมให้กับสมาชิกได้

 

  1. วันที่ 02/03/62 จำนวนเงินที่โอนมา 1,500.00 บาท

    หากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นของสมาชิกท่านใด โปรดนำหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป

หากสมาชิกโอนเงินแล้วไม่ได้แจ้งการโอนให้ฝ่ายจัดการทราบอาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้