สัญจร รพ.สวรรค์ประชารักษ์19-10-61

สัญจร รพ.สวรรค์ประชารักษ์19-10-61